Organizacja i zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie handlowym

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka systemu zarządzania gospodarka magazynową 4
1.1. Rola, zadania i funkcje magazynów w systemach logistycznych 11
1.1.1. Rola i znaczenie magazynów oraz ich funkcje w systemie logistycznym 11
1.1.2. Struktura organizacyjna magazynu i jego zadania 17
1.1.3. Proces magazynowy 18
1.2. Organizacja prac magazynowych i stosowane technologie 22
1.3. Zarządzanie gospodarką magazynową 31
1.3.1. Funkcje zarządzania gospodarką magazynową 31
1.3.2. Stosowane modele zarządzania gospodarką magazynową 39
1.3.3. Stosowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie 41

Rozdział II. Strategia i organizacja magazynowania stosowana w X S.A. 48
2.1. Charakterystyka firmy 48
2.2. Rola i zadania i miejsce działu logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 50
2.3. Charakterystyka rynku branży budowlanej 56
2.4. Charakterystyka bazy magazynowej 65
2.5. Koszty magazynowania 66

Rozdział III. Zarządzanie logistyczne w sferze magazynowania stosowane w X S.A. 69
3.1. Metody i zasady logistyczne wykorzystywane w funkcjonowaniu firmy 69
3.2. Wykorzystanie technologii informatycznych w procesie magazynowania 76
3.3. Analiza istniejącego systemu magazynowania 79
3.4. Proponowane rozwiązania logistyczno-organizacyjne usprawniające proces magazynowania 90

Zakończenie 102
Bibliografia 104
Spis tabel 107
Spis rysunków i zdjęć 108