Organizacja i metody doradztwa finansowego

Wstęp

ROZDZIAŁ I.
Ogólna charakterystyka rynku finansowo-kapitałowego
1.1.Istota rynku finansowo-kapitałowego
1.2. Funkcje rynku kapitałowego
1.3. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego
1.4. Giełda Papierów Wartościowych

ROZDZIAŁ II.
Usługi doradztwa finansowego
2.1.Istota usług doradztwa finansowego
2.2.Zakres usług doradztwa finansowego
2.3.Rodzaje usług doradztwa finansowego

ROZDZIAŁ III.
Zasady specyfikacji usług doradztwa finansowego
3.1. Jakość usług
3.2. Poufność
3.3. Klasyfikacja klientów

ROZDZIAŁ IV.
Zakres działania doradcy finansowego
4.1. Makro- i mikroekonomiczna analiza rynku
4.2. Usługi i procedury bankowe
4.3. Rynek pieniężny i kapitałowy
4.4. Rynek instrumentów pochodnych
4.5. Rynek pośredników finansowych
4.6. Ochrona podmiotów na rynku finansowym
4.7. Inne

ROZDZIAŁ V.
PRZYPADEK DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO SA
5.1. Ogólna charakterystyka
5.2. Oferowane usługi
5.3. Organizacja doradztwa finansowego

Wnioski
Zakończenie
Bibliografia