Organizacja i funkcjonowanie działu controllingu w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji 4
1.2. Rola informacji w zarządzaniu 10
1.3. Współczesne metody usprawniające zarządzanie organizacją 18
Rozdział II. Istota, cele i funkcje controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 27
2.1. Koncepcje controllingu 27
2.2. Pojecie i zadania controllingu 29
2.3. Strategiczny wymiar controllingu 35
2.4. Znaczenie controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 40
2.5. Proces wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie 45
Rozdział III. Funkcjonowanie controllingu w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa 50
3.1. Controlling finansowy i jego narzędzia 50
3.2. Controlling w zarządzaniu produkcją 55
3.3. Controlling w marketingu 59
3.4. Controlling w zintegrowanych systemach informacyjnych 65
3.5. Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi 67
Rozdział IV. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie X 69
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa X 69
4.2. Konieczność zmian w firmie X 70
4.3. Uwarunkowania do wdrożenia controllingu w firmie X 73
4.4. Organizacja controllingu w firmie X 76
4.5. Efekty wdrożenia controllingu w firmie X 82
Zakończenie 86
Bibliografia 91
Spis rysunków 95
Spis tabel 95

prace dyplomowe przesyłamy w edytowalnym formacie docx (Microsoft Word)