Organizacja czasu pracy w świetle polskiego prawa pracy i przepisów Unii Europejskiej

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 4
Rozdział 1. Wymiar i rozkład czasu pracy 8
1.1. Wymiar i rozkład czasu pracy w Unii Europejskiej 8
1.2. Pojęcie czasu pracy 14
1.3. Wymiar czasu pracy 16
1.4. Dodatkowe dni wolne 17
1.5. Czas pracy nie stanowiący pracy w godzinach nadliczbowych 19
1.6. Rozkłady czasu pracy z większą ilością dodatkowych dni wolnych od pracy. 19
1.7. Równoważny czas pracy 20
1.8. Ograniczenia czasu pracy 22
1.9. Przerywany czas pracy 22
1.10. Zadaniowy czas pracy 25
1.11.  Przerwy w pracy 26
1.11. Ewidencja czasu pracy 27
1.12. Skrócony czas pracy 27
Rozdział 2. Wymiar czasu pracy w Polsce a w Unii Europejskiej ? porównanie. 31
2.1. Czas pracy w ruchu ciągłym 33
2.2. Praca w godzinach nadliczbowych 36
2.3. Praca w nocy oraz w niedziele i święta 42
2.4. Dyżury pracownicze 51
Rozdział 3. Przepisy wprowadzające w życie dyrektywę nr104 54
Zakończenie 57
Bibliografia 60
Artykuły 61
Akty normatywne 62
Orzecznictwo 63
Załączniki 64
Wykaz ważniejszych skrótów 64