Ocena systemu zaopatrzenia wybranego działu przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie, istota i rozwój logistyki 4
1.2. Procesy logistyczne, ich istota i klasyfikacja 10
1.3. System zaopatrzenia 13
1.4. Analiza SWOT jako narzędzie służące do oceny 18

Rozdział II. System zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 25
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.2. Profil działalności 29
2.3. Działalność przedsiębiorstwa na rynku 31
2.4. Charakterystyka systemu zaopatrywania w przedsiębiorstwie 35

Rozdział III. Ocena systemu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 41
3.1. Ocena systemu zaopatrzenia 41
3.2. Model optymalizacji przepływu informacji w systemie zaopatrzenia 46

Załączniki 52
Podsumowanie i wnioski 55
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Spis tabel 60