Ocena strategii marketingowej firmy handlowej

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia marketingu 5
1.1. Potrzeby, pragnienia i popyt 5
1.2. Produkty 8
1.3. Wartość, cena i zadowolenie 10
1.4. Wymiana, transakcje i związki 13
1.5. Rynki 15
1.6. Marketing i uczestnicy rynku 17
Rozdział II. Instrumenty koncepcji marketingu mix 23
2.1. Ery rozwoju marketingu 23
2.2. Instrumenty marketingu mix 26
2.3. Istota marketingu przedsiębiorstw handlowych 39
2.4. Strategie firm handlowych 41
Rozdział III. Kształtowanie relacji marketingowych w Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Jeleniej Górze 48
3.1. Narzędzia marketingowe w branży spożywczej 48
3.2. Strategia dystrybucji 53
3.3. Analiza sprzedaży 55
3.4. Ocena działań i przyszłościowa koncepcja przedsiębiorstwa 58
Zakończenie 61
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 64