Ocena SOOP na przykładzie firmy Impel S.A.

Streszczenie 4
Wstęp 7

Rozdział I. Miejsce i rola okresowych ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi 8
1.1. Istota i pojecie zarządzania zasobami ludzkimi 8
1.2. Charakterystyka koncepcji SOOP 13
1.2.1. Składniki i definicja SOOP 13
1.2.2. Najważniejsze cele oceny 16
1.2.3. Formy oceny 18
1.2 4. Kontrowersje wokół systemów ocen 20
1.2.5. Wymagania stawiane systemom ocen 21
1.3. Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych 24
1.4. System ocen okresowych a polityka płacowa przedsiębiorstwa 26

Rozdział II. Procesy tworzenia i wdrażania SOOP 32
2.1. Etapy procesu tworzenia SOOP 32
2.1.1. Wybór oceniających 32
2.1.2. 360- stopniowa ocena pracownika 33
2.1.3. Podział osób ocenianych 35
2.1.4. Ustalenie częstotliwości oceny 36
2.2. Zasady wdrażania SOOP 38
2.2.1. Planowanie działania 38
2.2.2. Szkolenie osób oceniających 39
2.2.3. Przygotowanie osób ocenianych 41
2.3. SOOP a kształtowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników 43
2.4. Uwarunkowania tworzenia i wdrażania SOOP w różnego typu firmach 55

Rozdział III. Analiza praktyki SOOP firmy Impel SA 64
3.1. Założenia analizy 64
3.2. Wyniki analizy 65
3.3. Wnioski usprawniające i sposoby ich wdrożenia 76

Załączniki 84
Zakończenie 85
Bibliografia 88
Spis rysunków 92
Spis tabel 93