Ocena opłacalności inwestycji rzeczowej

Wstęp 3

1. Inwestycje i metody liczenia ich opłacalności 7
1.1. Pojęcie inwestycji 7
1.2. Decyzje inwestycyjne i ich uwarunkowania 13
1.3. Metody oceny opłacalności 18
1.3.1. Wstępna ocena finansowa projektów inwestycyjnych 19
1.3.2. Prosta metoda oceny finansowej projektów inwestycyjnych 22
1.3.3. Metody oceny projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dyskonta 26
1.3. Ryzyko inwestycji 34
1.3.1. Pojęcie ryzyka 34
1.3.2. Istota ryzyka inwestycji 40
1.3.3. Instrumenty finansowe minimalizujące ryzyko 44

2. Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw 46
2.1. Źródła finansowania inwestycji rzeczowej 46
2.1.1. Istota procesu finansowania przedsiębiorstw 46
2.1.2. Cechy kapitału własnego i obcego 51
2.1.3. Rodzaje źródeł finansowania wykorzystywanych w przedsiębiorstwach 53
2.2. Ocena systemów finansowania przedsiębiorstw 61
2.2.1. Płynność finansowa 61
2.2.1. Rentowność przedsiębiorstwa 64

3. Analiza przedsięwzięć inwestycji w przedsiębiorstwie X 66
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa i przedsięwzięć inwestycyjnych 66
3.2. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych 68
3.3. Ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dyskontowych metod rachunku ekonomicznego 70

Zakończenie 76
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84
Załączniki 85