Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa DHL

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE IMPLIKACJE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 7
1.1. ISTOTA KONKURENCYJNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM GOSPODAROWANIU 7
1.2. SEKTOR I JEGO STRUKTURA A POZIOM KONKURENCYJNOŚCI 12
1.2.1. ZASADY WYODRĘBNIANIA SEKTORA 12
1.2.2. ANALIZA PIĘCIU SIŁ KONKURENCJI 14
1.3. STRATEGIE KONKURENCJI 18
ROZDZIAŁ II FUNKCJONALNE OBSZARY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. 23
2.1. DOSTAWCY 23
2.2. ODBIORCY 25
2.3. KONKURENCI 27
2.4. WYROBY SUBSTYTUCYJNE 30
2.5. BARIERY WEJŚCIA 30
ROZDZIAŁ III BADANIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DHL W SEKTORZE 34
3.1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU I SEKTORA 34
3.2. ROLA DOSTAWCÓW W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI 37
3.3. SIŁA PRZETARGOWA KONSUMENTÓW 40
3.4. KONKURENCJA NA RYNKU TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA 43
3.5. ZNACZENIE BARIER WEJŚCIA 45
3.6. WYROBY ALTERNATYWNE I ICH POZYCJA W SEKTORZE 52
ROZDZIAŁ IV OCENA KONKURENCYJNOŚCI BADANEGO PODMIOTU W SEKTORZE 54
4.1. KRYTYCZNA ANALIZA DOTYCHCZASOWEGO UKŁADU SIŁ RYNKOWYCH W SEKTORZE 54
4.2. POSTULOWANE KIERUNKI ZMIAN W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA 61
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70