Ocena bezpieczeństwa transakcji zawieranych w internetowych serwisach aukcyjnych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
AUKCJE INTERNETOWE – ANALIZA DZIAŁALNOŚCI I FUNKCJONOWANIA
1.1. CHARAKTERYSTYKA AUKCJI INTERNETOWYCH
1.2. FORMY PŁATNOŚCI WYKORZYSTYWANE NA AUKCJACH INTERNETOWYCH
1.2.1. Karta kredytowa
1.2.2. Karta debetowa
1.2.3. Karta „charge”
1.2.4. Karta wirtualna
1.2.5. Elektroniczna portmonetka
1.2.6. Przelew
1.2.7. Płatność za pobraniem
1.2.8. Wirtualne systemy płatności
1.2.9. Płatności za pomocą telefonu komórkowego (m-płatności)

ROZDZIAŁ II.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
2.1. Problematyka, cel i przedmiot badania
2.2. Problemy i hipotezy badań naukowych
2.3. Zmienne i wskaźniki
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW BADAŃ
3.1.Charakterystyka terenu i grupy badawczej
3.2. Czas i zakres badania
3.3 Budowa narzędzia badawczego- kwestionariusz wywiadu
3.4 Prezentacja i analiza wyników badań

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS – KWESTIONARIUSZ ANKIETY