Nowoczesny bank – stare a nowe usługi bankowe

Wstęp 1
Rozdział 1. Przegląd podstawowych usług bankowych 4
1.1. Definicje banku. 4
1.2. Rola banku. 6
1.3. Rodzaje banków. 9
1.4. Czynności bankowe. 10
1.5. Definicja kredytu. 14
1.6. Rodzaje kredytów. 18
Rozdział 2. Marketing bankowy. 26
Rozdział 3. Bankowa oferta usług na wybranych przykładach 31
Rozdział 4. Rozwój usług bankowych na wybranych przykładach. 42
4.1. Bank na telefon 42
4.2. Bank dostępny 44
4.3. Bank dla ludzi 47
4.4. Zestawienie ofert banków z czasów ich wchodzenia na rynek. 49
Rozdział 5. Bank XXI wieku. 53
5.1. Wprowadzanie produktów na rynek. 53
5.2. Sposoby budowania lojalności klientów. 62
5.2.1. Budowa wizerunku banku i kreowanie zaufania poprzez kontakty z pracownikami. 62
5.2.2. Sprzedaż osobista. Sposoby sprzedaży, obsługi klienta, jakość obsługi potencjalnego klienta. 67
5.2.3. Wystrój placówek. 69
5.3. Bank internetowy. 74
Zakończenie 81
Bibliografia 86