Nowoczesne materiały i konstrukcje opakowań

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I.
PODSTAWY DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ 5
1.1. Opakowanie – pojęcia podstawowe 5
1.2. Funkcje opakowań 11
1.3. Klasyfikacja opakowań ze względu na rodzaj użytego materiału 16
1.3.1. Naturalne materiały opakowań 16
1.3.2. Tworzywa sztuczne 20

ROZDZIAŁ II.
METODY PRZERÓBKI TWORZYW OPAKOWANIOWYCH 24
2.1. Możliwości recyklingu tworzyw opakowaniowych 24
2.1.1. Recykling energetyczny 28
2.1.2. Recykling materiałowy 29
2.1.3. Recykling surowcowy 30
2.2. Recykling laminatów 33
2.3. Recykling butelek z PET 34

ROZDZIAŁ III.
RYNEK TWORZYW I KONSTRUKCJI OPAKOWAŃ 37
3.1. Przegląd nowoczesnych materiałów opakowaniowych 37
3.2. Rozwiązania w zakresie konstrukcji opakowań 46

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPISY 60