Nowe zachowania stylu życia studentów

praca z przedmiotu aktorstwo społeczne

Wstęp 2
Rozdział 1. Styl życia jako pojęcie, definicja stylu życia. 3
Rozdział 2. Status społeczny studenta i życie akademickie 18
Rozdział 3. Zmiany stylu życia studentów, decyzje zakupowe oraz motywy dokonywania zakupów – wyniki przeprowadzonego wywiadu 31
Zakończenie 39
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Załącznik. Kwestionariusz wywiadu 46