Nikotynizm wśród młodzieży gimnazjalnej

Wstęp    1
Rozdział 1. Nikotynizm ? problem ogólnospołeczny.    3
1.1.    Podstawowe pojęcia i definicje.    3
1.1.1. Nikotynizm jako choroba.    3
1.1.2. Historia tytoniu.    5
1.1.3. Szkodliwość palenia papierosów.    7
1.2. Konsumpcja papierosów.    9
1.2.1. Palenie w Polsce.    9
1.2.2. Nikotynizm wśród młodzieży.    9
1.2.3. Moda na niepalenie.    12
1.3. Papierosy z inne środki odurzające.    13
1.4. Definicje i stadia uzależnień.    18
1.5. Skutki uzależnień.    23
Rozdział 2. Metodologia badań własnych.    26
2.1. Przedmiot i cel badań    26
2.2. Problemy badawcze.    27
2.3. Metoda badawcza.    28
2.4. Organizacja i przebieg badań.    29
Rozdział 3. Omówienie wyników badań.    31
3.1. Rozmiary nikotynizmu wśród młodzieży na podstawie przeprowadzonej ankiety.    31
3.2. Motywy palenia papierosów.    36
3.3. Społeczne i demograficzne cechy osób palących i niepalących.    40
3.4. Inicjacja nikotynowa i okoliczności palenia.    43
3.5. Opinie na temat palenia papierosów w miejscach publicznych.    53
Podsumowanie i wnioski    58
Bibliografia    59
Spis tabel    61
Aneks. Kwestionariusz ankiety  63