Negocjacje zbiorowe jako metoda komunikowania się w firmie na przykładzie XXX

Wstęp
Rozdział I. Podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji.
1. Definicja negocjacji
2. Charakterystyka negocjacji zbiorowych.
3. Przebieg procesu negocjacji zbiorowych.
3.1. Planowanie i przygotowanie negocjacji zbiorowych.
3.2. Otwarcie i prowadzenie rozmów.
3.3. Zamknięcie negocjacji
3.4. Produkty negocjacji zbiorowych
4. Komunikowanie się w procesie negocjacji zbiorowych
4.1. Istota komunikacji w negocjacjach zbiorowych.
4.2. Komunikacja werbalna.
Rozdział II. Techniki stosowane w negocjacjach zbiorowych.
1. Podstawowe strategie i style negocjowania.
2.Taktyki negocjowania.
2.1.Negocjacje pozycyjne.
2.2. Negocjacje manipulacyjne
3. Wybrane techniki i taktyki stosowane w negocjacjach.
4. Trudne sytuacje negocjacyjne.
4.1.Negocjowanie ze słabszej pozycji
4.2. Impas w negocjacjach zbiorowych.
5. Znaczenie BATNA w negocjacjach.
Rozdział III. Komunikowanie się w firmie przez negocjacje – analiza badawcza na przykładzie pracowników przedsiębiorstwa XXX
1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XXX
2. Metodologia badań.
2.1. Cel badań i charakterystyka problemu badawczego.
2.2. Dobór narzędzi badawczych.
3. Przebieg badań i wnioski.
Zakończenie
Bibliografia
Załącznik Kwestionariusz ankiety