Naturalne atrakcje turystyczne Wysp Kanaryjskich

Wstęp

Rozdział I. Informacje ogólne o regionie Wysp Kanaryjskich
1.1. Historia i rozwój Wysp Kanaryjskich
1.2. Położenie Wysp Kanaryjskich
1.3. Znaczenie turystyki w gospodarce Wysp Kanaryjskich

Rozdział II. Pojęcie turystyki
2.1. Definicja turystyki
2.2. Rodzaje turystyki
2.3. Psychologia rynku turystycznego

Rozdział III. Ruch turystyczny
3.1. Czynniki wpływające na ruch turystyczny
3.2. Popyt turystyczny i jego cechy
3.3. Decyzje nabywcze turystów

Rozdział IV. Atrakcje turystyczne Wysp Kanaryjskich
4.1. Infrastruktura turystyczna Wysp Kanaryjskich
4.2. Naturalne atrakcje turystyczne w regionach turystycznych Wysp Kanaryjskich
4.3. Przyrodnicze walory Wysp Kanaryjskich
4.4. Naturalne atrakcje turystyczne w miastach i miejscowościach turystycznych Wysp Kanaryjskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel