Naśladownictwo społeczne w małych grupach

Wstęp
1. Teoretyczne ramy problematyki z socjologicznego punktu widzenia.
1.1 Istota potrzeb konsumpcyjnych
1.2 Wpływy społeczne na potrzeby konsumenckie
1.3 Postawy ludzkie i ich związek z zachowaniem konsumenta.
2. Motywacja jako przedmiot kształtujący zachowania ludzkie w ujęciu marketingowym.
2.1 Definicje marketingu.
2.2 Czynniki kształtujące zachowania ? potrzeby ogólne i konsumenckie
2.3 Podstawowe ujęcia teorii uczenia się
2.4 Ocena motywacji w kontekście podstawowej grupy społecznej
3. Naśladownictwo społeczne jako inspirator zachowań konsumpcyjnych
3.1 Istota i zakres naśladownictwa w konsumpcji
3.2 Formy i zakres naśladownictwa
3.3 Liderzy opinii
Zakończenie
Bibliografia