Możliwości wdrożenia ISO w przedsiębiorstwie Poczta Polska

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. Istota systemu zarządzania jakością wg norm ISO 4
1.1. Geneza i rozwój norm ISO 4
1.2. Istota systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 10
1.2.1. Wymagania normy ISO 9001:2000 10
1.2.2. Porównanie wymagań zawartych w normach ISO: 9001 – 1994 z normą ISO: 9001 – 2000. 15
1.2.3. Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 20
1.3. Koszty wdrożenia systemu zarządzania jakością 23
1.4. Problemy i trudności występujące podczas wdrażania systemu zarządzania jakością 25
1.5. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością 26
ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka w grupy kapitałowej Poczty Polskiej 28
2.1. Przedmiot działalności i schemat organizacyjny 28
2.2. Oferta produktowa 32
2.3. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie 34
2.4. Oddziaływanie konkurencji na funkcjonowanie grupy kapitałowej Poczty Polskiej 38
ROZDZIAŁ 3. Możliwość wdrożenia systemu zarządzania jakością w grupie kapitałowej Poczty Polskiej 46
3.1. Polityka jakości 46
3.2. Cele jakości 51
3.3. Najważniejsze procedury 53
3.4. Program szkolenia i doskonalenia pracowników 55
3.5. Dostosowanie do wymagań normy ISO 9001:2001 56
3.6. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zapewnienia jakości 58
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 66