Mobilny biznes

Wstęp 3

Rozdział I. MOBILNY BIZNES 5
1.1. Znaczenie oraz istota mobilnego biznesu 5
1.1.1. Formy organizacji w e-gospodarce na świecie 6
1.1.2. Wpływ mobilnego handlu w strukturach gospodarczych 9
1.1.3. Media i ich rola w e-gospodarce 17
1.2. Zalety i wady nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Narzędzia wykorzystywane w nowoczesnym handlu 22
1.2.1. Podstawowe narzędzia handlowca 22
1.2.2. Wpływ narzędzi na czas działania handlowca 24
1.2.3. Koszty nowoczesnych narzędzi a e-gospodarka 26

Rozdział II. BIZNES ELEKTRONICZNY 28
2.1. Handel elektroniczny – charakterystyka 28
2.1.1. Etapy rozwoju biznesu elektronicznego na świecie 28
2.1.2. Podstawowe rodzaje e-biznes 34
2.1.3. Obecność e-biznesu w handlu 36
2.1.4. Wpływ nowoczesnych form handlu na życie prywatne 38
2.2. Oddziaływanie elementów handlu elektronicznego 43
2.2.1. Zakres oddziaływań biznesu elektronicznego 43
2.2.2. Prawo w zastosowaniu e-biznesu 45
2.2.3. Zagrożenia i bezpieczeństwo w sieci 47

Rozdział III. E-FIRMA 49
3.1. Narodziny e-firmy 49
3.1.1. Formalności i koszta przy zakładaniu firmy w sieci 49
3.1.2. Nowoczesne struktury w e-firmach 51
3.1.3. Koncepcje firm w sieci na rynku globalnym 53
3.2. Lider w e-firmie – kierownik czy wizjoner? 54
3.2.1. Współczesne formy zarządzania 54
3.2.2. Cechy przywódcy w e-firmie 59
3.2.3. Przyszłość i wizje e-menagera 67

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel 75
Spis rysunków 76