Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział 1. Miejsce restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw 3
1.1. Cele restrukturyzacji majątkowej 3
1.2. Zakres restrukturyzacji majątkowej 10
1.3. Instrumenty restrukturyzacji majątkowej 15
Rozdział 2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 21
2.1. Koksownia „Jadwiga” 29
2.2. Koksownia Radlin 34
2.3. Koksownia Dębieńsko 38
Rozdział 3. Rola restrukturyzacji majątkowej w procesie restrukturyzacji Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 42
Rozdział 4. Proces restrukturyzacji majątkowej Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. 50
4.1 Restrukturyzacja majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego 50
4.1.1 Charakterystyka majątku 51
4.1.2 Sposoby restrukturyzacji 56
4.1.3 Efekty procesu restrukturyzacji 64
4.2 Restrukturyzacja potencjału produkcyjnego poprzez inwestycje 66
Rozdział 5. Ocena procesu przeprowadzonej restrukturyzacji 68
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel i wykresów 80