Miejsce firmy Vos Logistics Polska na polskim i międzynarodowym rynku przewozów samochodowych

Wstęp

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo transportu samochodowego jako podmiot rynku usług transportowych
1. Pojecie transportu i usługi transportowej
2. Struktura rynku usług transportowych
3. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego
4. Specyfika transportu samochodowego

Rozdział 2. Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku międzynarodowych towarowych przewozów samochodowych.
1. Porozumienia międzynarodowe
2. Przepisy unijne regulujące transport drogowy

Rozdział 3. Sektor międzynarodowych przewozów towarowych transportu samochodowego w Polsce
1. Regulacje prawne
2. Specyfika sektora
3. Perspektywa rozwoju sektora

Rozdział 4. Konkurencyjność firmy Vos Logistics Polska i jej działalność na polskim i międzynarodowym rynku usług transportowych
1. Historia firmy
2. Charakterystyka działalności
3. Strategia
4. Analiza SWOT
5. Konkurencyjność i dalszy rozwój.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków