Metody walki z mobbingiem na przykładzie firmy XYZ

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA MOBBINGU 4
1. Pojęcie mobbingu 4
2. Przyczyny i skutki mobbingu 12
3. Rodzaje mobbingu 25
3.1. Mobbing horyzontalny 27
3.2. Mobbing pochyły 27
3.3. Mobbing pionowy 28

ROZDZIAŁ II. METODY MOBBINGU 29
1. Działania uniemożliwiające ofierze reagowanie 34
2. Dyskwalifikowanie 38
3. Izolowanie 44
4. Molestowanie seksualne 45

ROZDZIAŁ III. METODY WALKI Z MOBBINGIEM 48
1. Obrona przed mobbingiem 48
2. Prawne aspekty mobbingu w Polsce 53
3. Prawne aspekty mobbingu w krajach Unii Europejskiej 57
4. Społeczne sposoby walki z mobbingiem 59

ROZDZIAŁ IV. FIRMA KARINA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EMPIRYCZNYCH 67
1. Ogólna prezentacja firmy 67
2. Identyfikacja zjawiska mobbingu w badanej firmie 72
3. Propozycje podejmowanych działań antymobbingowych 83

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS WYKRESÓW 93
SPIS SCHEMATÓW 94
SPIS TABEL 95
ANEKS 96