Metody motywowania pracowników w przedsiębiorstwie

Wstęp 1
I. Teoretyczne podstawy motywowania 4
1. Koncepcje motywacji 5
1.1. Koncepcja treści 6
1.2. Koncepcja procesu 9
1.3. Koncepcja wzmocnienia 12
2. Czynniki pobudzania motywacji 16
3. Skuteczność motywatorów 21
4. Bariery motywowania 23
II. Motywatory płacowe. 25
1. Płaca i jej funkcje 26
2. Kryteria różnicowania płac w skali mikro 30
3. Motywacyjna rola wynagrodzenia zasadniczego 34
4. Wartościowanie pracy a motywowanie 36
5. Premia i nagrody jako motywatory 47
6. Motywacyina rola pozostałych składników płacy 55
III. Motywatory pozapłacowe 58
1. Ogólna charakterystyka motywatorów pozapłacowych. 59
2. Rola wynagrodzeń pakietowych (kafeteryjnych). 63
3. Motywowanie poprzez rozwój i karierę pracownika. 67
Zakończenie 70
Bibliografia 72