Metoda zatrudniania pracowników na przykładzie Master Foods

Wstęp
Rozdział 1 Znaczenie doboru personelu
1.1. Zasoby ludzkie
1.2. Dział kadr
1. Zatrudnianie.
2. Wynagradzanie.
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
4. Planowanie, organizowanie i monitorowanie rozwoju i szkoleń.
5. Komunikacja wewnątrzfirmowa.
6. Polityka motywowania pracowników.
7. Zarządzanie działalnością społeczną i kulturalną firmy.
Rysunek 1
Rozdział 2 Rekrutacja pracowników w przedsiębiorstwie
2.1. Istota rekrutacji
2.2. Rodzaje rekrutacji
2.2.1. Rekrutacja wewnętrzna
2.2.2. Rekrutacja zewnętrzna
2.3. Techniki rekrutacji
2.3.1. Rekrutacja wewnętrzna
2.3.2. Rekrutacja zewnętrzna
Rozdział 3 Selekcja kandydatów na pracowników
3.1. Wstępna selekcja ofert
3.2. Rozmowa wstępna
3.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie
3.4. Testy i inne badania
3.5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna
3.6. Ostateczny wybór kandydata
Rozdział 4 Analiza metody nowoczesnego zatrudniania pracowników na przykładzie Master Foods Polska
4.1. Prezentacja firmy Master Foods Polska.
4.2. Metoda Potentia.
Zakończenie
Bibliografia