Marketing w Internecie

Wstęp 3
Rozdział 1. Internet – nowe medium komunikacji. 5
1.1. Powstanie i rozwój Internetu. 5
1.2. Rodzaje usług sieciowych. 7
1.2.1. World Wide Web. 7
1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC. 13
1.2.3. FTP. 14
1.2.4. Telnet. 15
1.3. Internet jako źródło nowych szans dla marketingu. 15
Rozdział 2. Użytkownicy Internetu. 21
2.1. Charakterystyka użytkowników Internetu. 21
2.2. Cechy decydujące o zastosowaniu Internetu w marketingu. 29
Rozdział 3. Wykorzystanie Internetu do badań marketingowych. 36
3.1. Badania ankietowe. 37
3.1.1. Zalety ankiet elektronicznych. 37
3.1.2. Wady ankiet elektronicznych. 39
3.1.3 Metody dystrybucji ankiet w Internecie. 40
3.2. Listy dyskusyjne. 44
3.3. Badania oparte na wirtualnym wywiadzie zogniskowanym. 45
3.4. Dane wtórne. 46
3.5. Cookies. 47
Rozdział 4. Marketing w Internecie w praktyce. 49
4.1. Przesłanki prowadzące do modyfikacji działań marketingowych. 49
4.2. Segmentacja. 50
4.3. Produkt. 52
4.4. Sprzedaż i dystrybucja. 57
4.5. Specyfika kształtowania cen. 63
4.6. Promocja. 66
Zakończenie 77
Bibliografia 80