Marketing przemysłowy

Wstęp
Część I. Środowisko marketingu dóbr i usług przemysłowych
1. Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych
2. Porównanie strategii marketingu dóbr i usług przemysłowych i strategii marketingu dóbr i usług konsumpcyjnych
3. Klienci rynku towarów przemysłowych
4. Rynki przedsiębiorstw przemysłowych
5. Proces zakupów w organizacji
Część II. Formułowanie strategii na rynku dóbr i usług przemysłowych
1. Produkt
2. Dystrybucja
3. Cena
4. Promocja
5. Usługi
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków