Marketing polityczny. Techniki i metody

Wstęp 3

Rozdział 1. Geneza powstania marketingu politycznego na świecie i w Polsce. Specyfika marketingu politycznego w Polsce. 5
1.1. Ujęcie historyczne marketingu politycznego. 5
1.1.1. Historia zastosowania marketingu politycznego i jego istota 5
1.1.2. Definicje marketingu politycznego w ujęciu historycznym 10
1.2. Główne zagadnienia dotyczące tematu 14
1.3. Marketing polityczny na świecie 20
1.4. Marketing polityczny w Polsce. 30

Rozdział 2. Techniki i metody stosowane w marketingu politycznym w teorii i praktyce. 40
2.1Działania polityczne. Teoria i praktyka 40
2.1.1. Zachowania i działania społeczne 40
2.1.2. Zachowania i działania polityczne 42
2.1.3. Elementy składowe i rodzaje działań politycznych 44
2.2. Analiza porównawcza marketingu politycznego w USA i Polsce 49
2.2.1. Stopień realizacji modelowych założeń marketingowej kampanii wyborczej w Polsce 49
2.2.2. Prawo i media w kampanii wyborczej 57
2.3. Techniki i metody marketingowe. 59
2.3.1.Proces segmentacji 59
2.3.2. Targeting 62
2.3.3. Pozycjonowanie 63
2.3.4. Budowanie wizerunku kandydata 64
2.3.5. Marketing bezpośredni 66
2.3.6. Wystąpienia publiczne kandydatów 68
2.4. Marketing polityczny a handlowy 70

Rozdział 3. Wybory prezydenckie w świetle prawa 74
3.1. Reaktywowanie urzędu prezydenta i ewolucja jego pozycji 74
3.2. Konstytucyjne zasady wyboru prezydenta Polski 77
3.2.1. Podstawowe zasady prawa wyborczego 77
3.2.2. Zasady organizacji i trybu przeprowadzania wyborów prezydenckich 82
3.3. Odpowiedzialność prezydenta 85
3.3.1. Odpowiedzialność polityczna prezydenta za akty niekontrasygnowane 85
3.3.2. Odpowiedzialność polityczna za akty kontrasygnowane 87
3.3.3. Odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu 88
3.4. Wybory prezydenckie w Polsce 90

Rozdział 4. Strategie Kampanii Prezydenckiej 2005 w świetle założeń marketingu politycznego 96
4.1. Cechy polskiej kampanii prezydenckiej. 96
4.2. Wybory prezydenckie 2005 w świetle mediów i sondaży 98
4.2.1. Sylwetki kandydatów wodzących i ich programy wyborcze. 107
4.2.2. Wpływ Kampanii Prezydenckiej 2005 na społeczeństwo oraz wyniki sondaży 113
4.3. Elementy marketingu politycznego w kampanii prezydenckiej 2005 118

Zakończenie 131
Bibliografia 133
Spis tabel 137
Spis schematów 137
Spis ilustracji i rysunków 137