Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie przykładu PZU S.A.

WSTĘP
Rozdział I.
ROLA MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU USŁUGOWYM
1. Geneza i istota marketingu
2. Specyfika marketingu usług
3. Koncepcja marketingu-mix
Rozdział II.
PODSTAWOWE INSTRUMENTY MARKETINGU-MIX W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
1. Produkt w działalności ubezpieczeniowej
2. Cena usługi ubezpieczeniowej
3. Dystrybucja usługi ubezpieczeniowej
4. Promocja
5. Personel i jego rola w firmie ubezpieczeniowej
Rozdział III.
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTów MARKETINGU-MIX W DZIAŁALNOŚCI PZU S.A.
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW