Marka jako wazny element strategii marketingowej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I MIEJSCE I ZNACZENIE MARKI W STRATEGII MARKETINGOWEJ 4
1. Marka wczoraj i dziś 4
2. Pojęcie, definicje, rola i funkcje marki 6
3. Funkcje produktu 10
4. Strategia produktu 12
5. Strategia marketingowa 14
6. Rodzaje i funkcje marki 19
7. Tworzenie marki 23
8. Skuteczność marki 27
ROZDZIAŁ II. METODY OCENY MAREK 33
1. Podejścia promarketingowe 34
2. Metody oparte na poniesionych kosztach 37
3. Metody wielowymiarowe 39
4. Marka w strategiach rozwoju firm 41
5. Ochrona marki 45
ROZDZIAŁ III. KSZTAŁTOWANIE SILNEJ MARKI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA FIRMY ATLAS 49
1. Historia firmy i marki 49
2. Charakterystyka działalności 50
3. Reklama 57
4. Znak firmowy 61
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW 68