Logistyka w procesach zaopatrzenia przedsiębiorstwa

Wstęp
Rozdział 1. Logistyka procesów zaopatrzenia
1.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia
1.2. Wybór źródeł zakupu
1.3. Wskaźniki związane z oceną dostawców
1.4. Podział asortymentów ze względów logistycznych
1.4.1. Dobra inwestycyjne
1.4.2. Materiały
1.4.3. Dobra użytkowe
1.4.4. Zakupy dóbr zaopatrzeniowych
Rozdział 2. Prezentacja firmy KREX z o.o.
2.1. Ogólna charakterystyka firmy
2.2. Struktura organizacyjna
2.3. Otoczenie i pozycja rynkowa
Rozdział 3. Analiza zarządzania logistyką zaopatrzenia na przykładzie firmy KREX z o.o.
3.1. Przepływ produktów w łańcuchu dostaw
3.2. Logistyka magazynowa i składowanie
3.3. Przepływ informacji
3.4. Prognozowanie sprzedaży
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków