Logistyczne procesy produkcyjne na przykładzie cukrowni

Wstęp    2
Rozdział I. Problematyka zarządzania produkcją    4
1. Przedsiębiorstwo produkcyjne i produkcja    4
2. Zarządzanie produkcją    8
2.1. Gospodarka materiałowa    8
2.2. Zaopatrzenie    11
2.3. Gospodarka magazynowa    13
3. Proces produkcyjny i jego planowanie    15
4. Współczesne metody i koncepcje usprawnienia procesu produkcji    24
Rozdział 2. Kryteria logistycznych procesów produkcyjnych    29
1. Ocena ryzyka w systemie produkcyjnym    29
1.1. Definicja i klasyfikacje ryzyka    29
1.2. Niezawodnościowa struktura systemu produkcyjnego    32
2. Planowanie i sterowanie produkcją    36
3. Maksymalizacja przepływów    45
Rozdział 3. Badania zarządzania produkcją na przykładzie cukrowni X    51
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa    51
1.1. Forma prawna i struktura organizacyjna    51
1.2. Przedmiot działalności i oferta przedsiębiorstwa    54
1.3. Odbiorcy produktów i pozycja konkurencyjna    55
2. Model badawczy    59
3.Analiza wyników badania    73
Zakończenie    77
Bibliografia    79
Spis tabel    81
Spis rysunków    81