Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania MSP

Wstęp 3
Rozdział I. Zewnętrzne źródła finansowania MSP 5
1.1. Zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania 10
1.2. Wybór źródła wspomagania finansowego 15
1.3. Leasing jako sposób na dofinansowania MSP 24
Rozdział II. Leasing – istota, rodzaje i zasady udzielania 35
2.1. Istota leasingu 38
2.2. Kryterium podziału leasingu 45
2.3. Strony i przedmiot leasingu 50
2.4. Wymagane dokumenty i możliwość zawarcia umów 55
Rozdział III. Leasing, kredyt a gotówka 61
3.1. Analiza efektywności leasingu 64
3.1.1. Założenia 65
3.1.2. Badanie efektywności leasingu 66
3.1.3. Zmiana efektywności form finansowania 72
Rozdział IV. Ujęcie księgowe leasingu oraz jego plusy i minusy w aspekcie księgowym 82
4.1. Ujęcie leasingu w księgach finansowych 82
4.2. Wady i zalety leasingu w aspekcie księgowym 94
Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 105
Spis rysunków 106