Kształtowanie się struktury wydatków urzędu gminy

Wstęp 2

Rozdział 1. Pojęcia i zadania gmin 4
1.1. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego 4
1.2. Zadania gmin 11
1.3. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej 16

Rozdział 2. Charakterystyka gminy Boguszów-Gorce 22
2.1. Położenie i warunki przyrodnicze gminy Boguszów-Gorce 22
2.2. Sytuacja demograficzna w gminie Boguszów-Gorce 26
2.3. Rozwój infrastruktury technicznej w gminie Boguszów-Gorce 27
2.4. Poziom rozwoju gospodarczego gminy Boguszów-Gorce 36

Rozdział 3. Ogólna charakterystyka wydatków 40
3.1. Pojecie wydatków budżetowych 40
3.2. Funkcje wydatków (zadania) 42
3.3. Klasyfikacje wydatków 43

Rozdział 4. Analiza wydatków z budżetu gminy Boguszów-Gorce 49
4.1. Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych 49
4.2. Analiza struktury wydatków budżetowych 53
4.2.1. Struktura wydatków na zadania własne 53
4.2.2. Struktura wydatków na zadania zlecone 55
4.3. Analiza dynamiki wydatków budżetowych 56
4.3.1. Dynamika wydatków na zadania własne 56
4.3.2. Dynamika wydatków na zadania zlecone 59

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis rysunków 69
Spis tabel 70