Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców

Wstęp

Rozdział I. Istota kształcenia i kształcenia kursowego
1.1. Pojęcie kształcenia
1.2. Rodzaje kształcenia
1.3. Kształcenie kursowe
1.4. Popularność kształcenia kursowego

Rozdział II. Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców
2.1. Formy kształcenia pozaszkolnego
2.2. Kursy dokształcające
2.3. Kursy specjalistyczne (ADR, TAXI)
2.4. Kursy nauki jazdy

Rozdział III. Metodologia bada własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
3.4. Charakterystyka terenu badań i dobór próby

Rozdział IV. Kształcenie kursowe kierowców i kandydatów na kierowców.
Doświadczenia Ośrodka X
4.1. Charakterystyka Ośrodka X
4.2. Wyniki badań
4.3. Wskazania i komentarz do wyników badań
4.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Problemy badawcze:

  1. Jakimi motywami kierują się ludzie wybierając dany Ośrodek Szkolenia?
  2. Jakimi motywami kierują się ludzie wybierając dany kurs szkoleniowy?
  3. Czy kursanci są zadowoleni z przebiegu procesu szkolenia w danym ośrodku?
  4. Jak kursanci oceniają swoje postępy w nauce i jakie ulepszenia by wprowadzili do form i metod szkolenia?