Kredyty hipoteczne

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE KREDYTU BANKOWEGO 5
1. Podstawy prawne udzielania kredytów bankowych 11
2. Istotne warunki umowy kredytowej 16
3. Rodzaje operacji kredytowych 21
ROZDZIAŁ II. KREDYT HIPOTECZNY 27
1. Definicja i istotne warunki umowy kredytu hipotecznego 34
2. Formy zabezpieczeń 42
3. Koszty kredytu 52
ROZDZIAŁ III. RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE 59
1. Podmioty rynku 59
2. Struktura 69
ROZDZIAŁ IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU 75
1. Czynniki determinujące rozwój 75
2. Ocena możliwości rozwoju rynku w najbliższych latach 85
ZAKOŃCZENIE 94
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS TABEL 100
SPIS RYSUNKÓW 101