Kredytowanie zakupu samochodów

Wstęp    1
Rozdział 1. Rynek samochodów w Polsce    3
1.1. Cechy rynku samochodowego w Polsce    3
1.2. Tendencje rozwoju rynku samochodowym    9
1.3. Polski rynek samochodowy na tle Europy    13
1.4. Ogólna charakterystyka rynku    25
Rozdział 2. Charakterystyka PKO BP S.A. i firmy pośredniczącej DOMINET    40
2.1. Charakterystyka PKO BP S.A.    40
2.2. Charakterystyka firmy Dominet    44
Rozdział 3. Prawne podstawy współpracy PKO BP S.A. i firmy pośredniczącej w sprzedaży – DOMINET    47
3.1. Umowa – obowiązujące procedury    49
3.2. Regulacje banku    55
Rozdział 4. Funkcjonowanie współpracy w praktyce    62
4.1. Wybór przez klienta najkorzystniejszej oferty produktu    62
4.2. Złożenie i weryfikacja wniosku kredytowego    66
4.3. Ocena zdolności kredytowej    70
4.4. Analiza wypłacalności    73
4.5. Decyzja kredytowa    77
4.6. Zawarcie umowy o kredyt oraz ustanowienie prawnych zabezpieczeń    77
4.7. Uruchomienie środków przez bank    80
Rozdział 5. Metody monitoringu uruchomionych kredytów    84
5.1. Istota i funkcje monitoringu    84
5.2. Tryb kontroli kredytów    89
Zakończenie    95
Bibliografia    97