Kredytowanie działalności podmiotów gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Kredyt bankowy jako produkt banku komercyjnego 4
1. Pojęcie, istota oraz funkcje kredytu 4
2. Rodzaje kredytów bankowych 8
3. Rola i znaczenie kredytów w działalności podmiotów gospodarczych 13
Rozdział II. Procedury udzielania kredytów 25
1. Wniosek kredytowy i jego elementy 25
2. Ocena zdolności kredytowej podmiotu 27
3. Prawne, formalne i finansowe aspekty zawarcia umowy kredytowej 38
4. Wykorzystanie, koszt i spłata kredytu 40
Rozdział III. Analiza oferty kredytowej dla podmiotów gospodarczych na przykładzie BGŻ S.A. 46
1. Powstanie i rozwój banku (restrukturyzacja w BGŻ S.A.) 46
2. Przedmiot i zakres działalności oraz osiągnięcia BGŻ S.A. 49
3. Rodzaje udzielanych kredytów i procedury kredytowe banku 54
4. Ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego w BGŻ S.A. 61
Rozdział IV. Zabezpieczenia kredytów jako ograniczenie ryzyka kredytowego banku 64
1. Prawne podstawy oraz formy zabezpieczenia kredytu 64
2. Zabezpieczenia kredytów stosowane w BGŻ S.A. 66
3. Badania własne 74
Załączniki 89
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis tabel i rysunków 117
Spis wykresów 118