Kredyt konsolidacyjny

pierwszy rozdział pracy dyplomowej, 20 stron

Rozdział I. Konsolidacja kredytów 2
1.1. Geneza 5
1.2. Przesłanki 5
1.3. Formy, tryb konsolidacji. 6