Korzyści wynikające ze stosowania podpisu elektronicznego

Wstęp 2

Rozdział I. TECHNOLOGIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 4
1.1. Podstawowe funkcje podpisu elektronicznego 4
1.2. Niezbędne elementy do składania podpisu elektronicznego 6
1.2.1. Subskrybenci i strona ufająca: prawa i obowiązki 11
1.2.2. Zadania realizowane przez urzędy certyfikacji 12
1.3. Technologia podpisu elektronicznego 14
1.3.1. Oprogramowanie 15
1.3.2. Podpisywanie dokumentów elektronicznych 16
1.3.3. Weryfikacja podpisu 18
1.3.4. Szyfrowanie informacji 20
1.3.5. Znakowanie czasem 21
1.4. Bezpieczne urządzenie do składania podpisu 23
1.4.1. Infrastruktura klucza publicznego Zaufana Strona Trzecia 25
1.4.2. Bezpieczeństwo, jako czynnik dostarczany przez PKI 28
1.4.3. Elementy składowe PKI 28

Rozdział II. OBWAROWANIA PRAWNE PODPISU ELEKTRONICZNEGO 30
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje 30
2.2. Prawne skutki stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 34
2.3. Obowiązki podmiotów, które świadczą usługi certyfikacyjne 38
2.4. Zasady świadczenia usług certyfikacyjnych 44
2.5. Ważność certyfikatów 49
2.6. Przepisy karne 52

Rozdział III. ZASTOSOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 56
3.1. Biznes 56
3.2. Bankowość 63
3.3. Ubezpieczenia 67
3.4. Pozostałe 68

Rozdział IV. KORZYŚCI, KTÓRE PŁYNĄ Z UPOWSZECHNIENIA SIĘ PODPISU ELEKTRONICZNEGO 72
4.1. Bezpieczeństwo stosowania podpisu elektronicznego 72
4.2. Usprawnienie funkcjonowania 77
4.3. Przyspieszenie realizacji zadań i obiegu informacji 78
4.4. Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw 80
4.5. Wypadkowa zastosowań podpisu elektronicznego 81

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 92
Spis schematów 93