Konteneryzacja w polskim systemie transportowym

Spis treści 2
Wstęp 5

Rozdział I. System transportowy 7
1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej 7
1.2. Koordynacje w systemie transportowym 14
1.3. System transportowy Polski 18
1.4. System transportowy Europy 22

Rozdział II. KST (Kontenerowy System Transportowy) 27
2.1. Środki transportu 27
2.2. Kontenery 37
2.3. Maszyny i urządzenia do przeładunku 42

Rozdział III. Rozwój konteneryzacji w polskim systemie transportowym 46
3.1. Rozwój transportu w Polsce 46
3.2. Transport multimodalny 53
3.3. Przewozy kontenerowe jako jeden z rodzajów transportu multimodalnego 62

Rozdział IV. Kierunki rozwoju konteneryzacji w systemie transportowym 66
4.1. Organizacja transportu w bazach kontenerowych 66
4.2. Obecny stan konteneryzacji w systemie konteneryzacji 69
4.3. Przyszłe perspektywy i kierunki rozwoju KST 73

Zakończenie 76
Bibliografia 79