Konkurencja monopolistyczna na przykładzie korporacji transnarodowej Microsoft

Wstęp

Rozdział 1. Synteza działalności korporacji transnarodowych
1.1 Definicja korporacji transnarodowych
1.2 Cechy korporacji transnarodowych
1.3 Rodzaje korporacji transnarodowych
1.4 Znaczenie korporacji transnarodowych

Rozdział 2. Formy rynku
2.1 Konkurencja doskonała
2.1.1 Konkurencja doskonała
2.1.2 Monopol jako forma rynku
2.2 Formy monopolu
2.2.1 Monopol absolutny
2.2.2 Monopol naturalny
2.2.3 Oligopol
2.2.4 Konkurencja monopolistyczna
2.3 Sposoby zdobycia przewagi monopolistycznej
2.3.1 Poole i ringi
2.3.2 Kartele
2.3.3 Syndykat
2.3.4 Trust
2.3.5 Koncern
2.3.6 Holding
2.4  Skutki występowania monopolu
2.5 Ustawa antymonopolowa

Rozdział 3. Microsoft jako monopolista w sektorze informatycznym korporacji transnarodowych
3.1 Charakterystyka sektora informatycznego
3.2 Geneza powstania sektora
3.3 Historia i geneza Microsoft
3.4 Produkty Microsoft
3.5 Udział w rynku
3.6 Microsoft a monopolizacja rynku
3.7 Procesy sądowe Microsoft

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis rysunków