Konflikty w pracy i metody ich likwidowania

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi – istota i zakres pojęcia 5
1.1. Różne ujęcia definicyjne zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) 5
1.2. Funkcje ZZL 13
1.3. Rodzaje kierowników w kontekście ZZL 16
1.4. Stosunki międzyludzkie a ZZL 19

Rozdział II. Konflikt – ujęcie teoretyczne 26
2.1. Istota konfliktu 26
2.2. Przyczyny konfliktu 31
2.3. Etapy konfliktu 36
2.4. Zakończenie konfliktu 42

Rozdział III. Konflikty w miejscu pracy w kontekście ZZL 44
3.1. Satysfakcja wynikająca z relacji w miejscu pracy 44
3.2. Brak zadowolenia i satysfakcji z pracy 46
3.3. Rola kierownicza a konflikty w miejscu pracy 48
3.4. Oblicza konfliktu w miejscu pracy 49

Rozdział IV. Metody likwidowania konfliktów w miejscu pracy 67
4.1. Budowanie porozumienia 67
4.2. Radzenie sobie z presją i manipulacją 69
4.3. Negocjacje nastawione na współpracę 73
4.4. Podsumowanie i wnioski 81

Zakończenie 84
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis wykresów 91
Oświadczenie 92

Wstęp

Żeby dobrze rozumieć i rozwiązywać konflikty, warto dokładnie zdać sobie sprawę z ich znaczenia dla nas. Nie wszystkie spory są złem koniecznym, od którego chcemy się uwolnić. Niektóre bowiem przynoszą nam wiele korzyści. Spór, jaki wywołał Pasteur protestując przeciwko ogólnie przyjętym prawdom, spowodował ogromny przełom w naukach medycznych i biologicznych, byt czymś nad wyraz konstruktywnym. Brak zatargów i wątpliwości w gabinecie prezydenta Trumana zaowocował błędną decyzją. Często unikając konfliktu, a właściwie uciekając od nieprzyjemnych emocji, wysiłku, jakich wymaga kłótnia, pozostawia się wiele sytuacji nie rozwiązanych, zawieszonych, udaje się, że nie ma sprawy i wszystko jest w porządku. Zbuntowany młody człowiek czasami tylko w drodze konfliktu może uwolnić się od nadopiekuńczych rodziców i wziąć swój los w swoje własne ręce. Wyzyskiwani robotnicy niekiedy tylko strajkiem albo poprzez zbrojne starcia są w stanie uzyskać poprawę swojego losu. Konflikty są potrzebne, nieuniknione i naturalne wszędzie tam, gdzie jest więcej niż jeden człowiek. Przykłady można by mnożyć. Te historyczne, podane na wstępie niech uczą doniosłością i przerażają wielkością.

Konflikty są też tematem niniejszego opracowania, którego celem zasadniczym jest ukazanie istoty konfliktów w miejscu pracy oraz metod ich rozwiązywania.
Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zrządzanie zasobami ludzkimi – istota i zakres pojęcia: różne ujęcia definicyjne zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), funkcje ZZL, rodzaje kierowników w kontekście ZZL oraz stosunki międzyludzkie a ZZL.

Rozdział drugi przedstawia konflikt – ujęcie teoretyczne: istota konfliktu, przyczyny konfliktu, etapy konfliktu, zakończenie konfliktu.

Rozdział trzeci to konflikty w miejscu pracy w kontekście ZZL: satysfakcja wynikająca z relacji w miejscu pracy, brak zadowolenia i satysfakcji z pracy, rola kierownicza a konflikty w miejscu pracy oraz oblicza konfliktu w miejscu pracy.

Rozdział czwarty to metody likwidowania konfliktów w miejscu pracy: budowanie porozumienia, radzenie sobie z presją i manipulacją, negocjacje nastawione na współpracę, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz żródła ze stron WWW i rozważania własne.