Konflikty na Bałkanach w latach 90-tych w świetle polityki państw Europy

WSTĘP 2

Rozdział 1.
KONFLIKTY MIĘDZYNARODOWE – ISTOTA I ZAKRES POJĘCIA 3
1.1. Ujęcie definicyjne konfliktów międzynarodowych 3
1.2. Cechy konfliktów i ich specyfika 12
1.3. Zasięg konfliktów międzynarodowych 15
1.4. Polityczne znaczenie konfliktów międzynarodowych 19

Rozdział 2.5
KONFLIKTY NA BAŁKANACH W LATACH 90 – TYCH 25
2.1. Kraje Półwyspu Bałkańskiego – charakterystyka 25
2.2. Ogniska konfliktów na Bałkanach 26
2.3. Najważniejsze konflikty na Bałkanach 30
2.3.1. Wojna w Bośni 30
2.3.2. Konflikt w Kosowie i Metochii 36

Rozdział 3.
POLITYKA EUROPEJSKA A KONFLIKTY NA BAŁKANACH 44
3.1. Procesy dezintegracyjne w Europie 44
3.2. Secesjoniści kontra polityka państw europejskich 49
3.3. Pakt stabilności dla Bałkanów 51
3.4. Podsumowanie i wnioski 55

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS RYSUNKÓW 64

WSTĘP

Czy konflikty, wojny od zarania dziejów kształtowała wizerunek świata? Jeśli wierzyć danym statystycznym konflikt jest nieodłącznym atrybutem relacji międzyludzkich i międzypaństwowych. W latach 3600 p.n.e.-2005 n.e. doszło aż do czternastu i pół tysiąca konfliktów zbrojnych, które pochłonęły trzy i pół miliarda istnień ludzkich. W ciągu niemal pięciu tysięcy sześciuset lat historii ludzkość zaznała zaledwie dwustu dziewięćdziesięciu dwóch lat pokoju. Globalne spojrzenie na konflikt prowadziłoby jednak do wypaczonego wizerunku historii świata, który ukazując swe darwinistyczne oblicze, dawałby szansę przetrwania jedynie najsilniejszym. Zjawisko konfliktu wpisane jest w zbyt szeroki kontekst skomplikowanych procesów społeczno-polityczno-kulturowych, by móc rozpatrywać je tylko w oparciu o zwykły argument przemocy prowadzącej do osiągnięcia konkretnych celów.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty konfliktów na Bałkanach w latach 90-tych w świetle polityki państw Europy. Taki też był zasadniczy cel opracowania.
Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to konflikty międzynarodowe – istota i zakres pojęcia: ujęcie definicyjne konfliktów międzynarodowych, cechy konfliktów i ich specyfika, zasięg konfliktów międzynarodowych, polityczne znaczenie konfliktów międzynarodowych.

Rozdział drugi to konflikty na Bałkanach w latach 90-tych: kraje Półwyspu Bałkańskiego – charakterystyka, ogniska konfliktów na Bałkanach oraz najważniejsze konflikty na Bałkanach.

Rozdział trzeci to polityka europejska a konflikty na Bałkanach: procesy dezintegracyjne w Europie, secesjoniści kontra polityka państw europejskich, pakt stabilności dla Bałkanów oraz podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.