Koncepcja marketingu na rynku międzynarodowym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA I ELEMENTY SKŁADOWE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.1. POJĘCIE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 5
1.2. ELEMENTY MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO 9
1.2.1. Produkt jako element marketingu międzynarodowego 9
1.2.2. Promocja jako element marketingu międzynarodowego 14
1.2.3. Logistyka jako element marketingu międzynarodowego 18
1.2.4. Cena jako element marketingu międzynarodowego 19
1.2.5. Ludzie jako element marketingu międzynarodowego 22
1.3. POJĘCIE I ELEMENTY METAMARKETINGU 25
1.3.1. Innowacyjność jako element metamarketingu 26
1.3.2. Inicjatywa jako element metamarketingu 28
1.3.3. Informacja jako element metamarketingu 29

ROZDZIAŁ II. STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 30
2.1. OTOCZENIE RYNKOWE PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 30
2.2. ORIENTACJA MIĘDZYNARODOWA PRZEDSIĘBIORSTW 34
2.3. SPOSOBY DZIAŁANIA NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 36
2.4. STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 43
2.5. BADANIA MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 45
2.6. ROLA MARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 48

ROZDZIAŁ III. PRZYKŁADOWE STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 51
3.1. KOMPUTERY APPLE 51
3.2. WÓDKA ABSOLUT 61
3.3. BMW 73

ZAKOŃCZENIE 86

BIBLIOGRAFIA 88

SPIS RYSUNKÓW 90