Komunikacji w procesie tworzenia wizerunku firmy

Rozdział 1. Kultura organizacyjna i wizerunek firmy 9
1.1. Wizerunek firmy 9
1.1.1. Wizerunek firmy w jej otoczeniu podmiotowym 12
1.1.2. Kultura organizacyjna i jej wpływ na sposób komunikowania się firmy z otoczeniem 14
1.1.3. Instrumenty komunikacji 17
1.2. Wartość wizerunku firmy 20
1.3. Public Relations – narzędzia tworzące wizerunek firmy 21
1.3.1. Elementy promocji a kształtowanie wizerunku firmy 26
Rozdział 2. Relacja przedsiębiorstwa z otoczeniem 36
2.1. Komunikowanie się firmy z otoczeniem 36
2.1.1 Teoria komunikowania – pojęcie, proces, i środki 36
2.1.2. Formy komunikowania i ich właściwości 42
2.1.3 Modele skutecznego komunikowania 46
2.1.4. Podstawowe błędy w komunikowaniu 50
Rozdział 3. Proces komunikowania z otoczeniem na przykładzie X 54
3.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy X na podstawie przeprowadzonego
wywiadu 55
3.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 61
3.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 65
3.4. Wnioski z badań i rekomendacje dla pracodawcy 69
Zakończenie 71
Spis tabel i rysunków 75
Bibliografia 73