Komplementarność ceny i dystrybucji

Wstęp 2
Rozdział I Polityka przedsiębiorstw w zakresie kanałów dystrybucji w kontekście cen 4
1.1. Ogólna reakcja między instrumentami marketingu 4
1.2. Relacja ceny i dystrybucji 9
1.3. Komplementarność między ceną a dystrybucją 13
1.4. Istota zależności pomiędzy ceną a dystrybucją w koncepcji marketingu mix 21
1.5. Wpływ ceny produktu na wybór kanałów dystrybucyjnych 25
Rozdział II. Polityka cen i dystrybucji w koncepcji marketingu mix 30
2.1. Problem polityki 30
2.2. Cele polityki cen 36
2.3. Cele polityki dystrybucji 41
Rozdział III. Funkcjonowanie Zakładu Tartacznego w Felinowie 51
3.1. Struktura przedsiębiorstwa 53
3.2. Charakterystyka procesów produkcyjnych na tle rynku 55
3.3. Przemysł drzewny w Polsce 60
3.4. Analiza ABC 66
Rozdział IV. Polityka cen i dystrybucji firm drzewnych na przykładzie Zakładu Tartacznego w Felinowie 73
4.1. Główni klienci 74
4.2. Główni dostawcy 76
4.3. Produkt 76
4.2.1. Strategia produktu 77
4.2.2. Strategia ceny 78
4.4. Macierz BCG 79
4.5. Polityka dystrybucji 81
4.4.1. Strategia dystrybucji 82
4.6. Opis działań marketingowych 84
4.7. Analiza problemów i możliwości (SWOT) 84
Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis tabel 93
Spis rysunków 94