Kompleksowe zarządzanie jakością

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota jakości i zarządzania jakością 5
1.1. Klasyczne definicje jakości 5
1.2. Współczesne definicje jakości 10
1.3. Istota zarządzania jakością 17
Rozdział 2. Rola i znaczenie Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) 27
2.1. Idea zarządzania przez jakość 27
2.2. Istota zarządzania w TQM 31
2.3. Uwarunkowania Kompleksowego Zarządzania Jakością 38
2.4. Zasady Kompleksowego Zarządzania Jakością 44
Rozdział 3. Normalizacja i systemy zarządzania jakością 50
3.1. Powstanie normalizacji systemów jakości 50
3.2. Systemy zarządzania jakością według norm ISO 53
3.3. Certyfikaty systemów jakości 60
3.3.1. Badania wyrobów dla potrzeb obowiązkowej certyfikacji 63
3.3.2. Ocena systemu jakości dostawcy 64
3.3.3. Nadzór nad stosowaniem certyfikatu 66
3.3.4. Zawieszenie, cofnięcie, unieważnienie certyfikatu 66
3.3.5. Kolejne kroki prowadzące do umieszczenia na wyrobie oznaczenia CE 67
3.4. Wdrożenie systemów ISO i TQM źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 69
Rozdział 4. Możliwość wdrożenia Kompleksowego Zarządzania Jakością w Firmie X 77
4.1. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością 77
4.1.1. Cele jakości 79
4.1.2. Polityka jakości 80
4.1.3. Procedury 82
4.2. Program szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników 85
4.3. Dostosowanie przedsiębiorstwa do systemu zarządzania jakością 86
4.4. Analiza korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania jakością 89
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel 100
Spis rysunków 101