Kobieta pracująca z małego miasta

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. CZŁOWIEK WOBEC PRACY 5
1.1. Istota i rozumienie pracy 5
1.2. Praca jako wartość 6
1.3. Istota potencjału pracy organizacji 10
1.4. Funkcjonowanie ludzi w organizacjach 15
1.4.1. Miejsce pracy jako system społeczny 15
1.4.2. Realizacja funkcji personalnej 17
1.4.3. Warunki pracy i kultura organizacji 19
1.5. Społeczne aspekty celów realizowanych w miejscu pracy 23

ROZDZIAŁ 2. KOBIETA WSPÓŁCZESNA NA RYNKU PRACY 30
2.1. Pozycja społeczna kobiet 30
2.2. Dostęp kobiet do zawodów 31
2.3. Dyskryminacja kobiet i mobbing w miejscu pracy 34
2.4. Rozwój zawodowy kobiet 41
2.5. Aspiracje zawodowe współczesnych kobiet 44
2.6. Kobiety w biznesie 45
2.6.1. Charakterystyka kobiecego stylu przewodzenia 45
2.6.2. Współczesna businesswoman jak atut wielu firm 48

ROZDZIAŁ 3. ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 51
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Teren i organizacja badań 59
3.5. Charakterystyka badanej grupy 61

ROZDZIAŁ 4. PRACA W ŻYCIU KOBIET Z MAŁEGO MIASTA- WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 64
4.1. Motywacja i zadowolenie z pracy 64
4.2. Ocena i zakres pracy kobiet 69
4.3. Sytuacja kobiet w miejscu pracy 71
4.4. Plany życiowe i obawy na przyszłość 77
4.5. Wnioski 80

ZAKOŃCZENIE 81

BIBLIOGRAFIA 83

SPIS TABEL 86

SPIS RYSUNKÓW 87

ANEKS 89