Kobieta na rynku pracy

Wstęp
Rozdział I
UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE KOBIET NA RYNKU PRACY
1.1. Rys historyczny walki kobiet o równouprawnienie w dziedzinie edukacji
i na rynku pracy
1.2. Kobieta na rynku pracy
1.3. Edukacja kobiet jako szansa zniesienia dysproporcji na rynku pracy
Rozdział II
PRAWNO ? POLITYCZNE CZYNNIKI ZAISTNIENIA KOBIET NA RYNKU PRACY
2.1. Instrumenty prawne
2.2. Działania państwa
Rozdział III
KOBIETA MANAGER
3.1. Płeć mózgu jako determinanta osiągnięć w biznesie
3.2. Władza interpersonalna
3.3. Różnice w sposobie komunikowania się kobiet i mężczyzn managerów
3.4. Kobiecy styl kierowania jako nowa propozycja dla innowacyjnych organizacji
Zakończenie
Bibliografia