Kluczowe czynniki sukcesu małych firm niszowych

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne firmą 4
1.1. Zarządzanie strategiczne na tle nauki zarządzania nauk o zarządzaniu 4
1.1.1. Istota zarządzania strategicznego 10
1.2. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach 13
1.3. Typy strategii dedykowanych małym i średnim firmom 20
1.3.1. M. Porter – strategia koncentracji/niszy 20
1.3.2. Ph. Kotler – specjalizacja rynkowa 22
1.3.3. H.I. Ansoff – strategia penetracji rynku 24
Rozdział II. Strategia niszy 26
2.1. Definicja 26
2.2. Zastosowania strategii niszy 30
2.2.1. Małe firmy 30
2.2.2. Duże firmy 30
2.3. Definiowanie niszy 31
2.4. Rodzaje nisz 32
Rozdział III. Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu strategicznym firmą 39
3.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej 39
3.2. Analiza mocnych i słabych stron 43
3.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu 47
Rozdział IV. Przykłady firm niszowych 53
4.1. Handlowa 55
4.2. Produkcyjna 56
4.3. Usługowa 58
4.4. Innowacyjna 60
Wnioski 62
Podsumowanie 67
Bibliografia 69
Spis tabel i rysunków 71